...

Moduł GSM GST2

Uniwersalny moduł GSM proponuje szerokie zastosowanie poprzez możliwość zdalnego sterowania oraz zarządzania funkcjami danego budynku. Główne cechy modułu GST2 to: 2 wejścia i 2 wyjścia, którym można przypisać konkretne funkcje.

682,65 zł

Ustawień wszystkich funkcji można dokonać poprzez nieskomplikowany program GST2-SW (przykłady obrazowe w instrukcji), który jest wliczony w cenę produktu. Moduł GST2 pozwala na ustawienie następujących funkcji:

 • automatycznie wysyła wiadomość SMS z informacją na temat stanu (włączenie lub wyłączenie) wejść,
 • zadzwoni na 2 numery telefonów przy zmianie stanu wejść,
 • automatycznie wysyła SMS, gdy zostaną przekroczone progi temperatury mierzonej na wejściu,
 • zadzwoni na numer telefonu przy przekroczenie limitów temperatury,
 • automatycznie zmieni stan wyjścia przy zmianie stanu na wejściu,
 • automatycznie zamyka styk wyjściowy przy temperaturze przekraczającej ustawiony próg na wejściu,
 • regulacja według histerezy 1°C,
 • steruje wyjściem według ustawionej temperatury na wejściu,
 • włączy wyjście na ustawiony czas. To polecenie jest aktywowane poprzez SMS,
 • czasowe sterowanie wyjściem. Wyjście jest aktywowane przez SMS z poleceniem zastosowania określonego czasu nastawionego w zakresie (od jednej minuty do 999 minut = 16 godzin 33 minut),
 • sterowanie wyjściem w oparciu o nastawiony czas t1,
 • automatycznie nadzoruje oba wyjścia przez zadzwonienie z opcją opóźnienia zamknięcia,
 • umożliwia podłączenie i sterowanie termostatem lub jednostką centralną naszej firmy,
 • automatycznie wysyła SMS w przypadku braku zasilania (tylko podczas korzystania z akumulatora podtrzymującego UPS ZZ04/900mAh (100 godzin podtrzymania).

Gdzie najlepiej korzystać z modułu GST2 w praktyce?

 • podłączenie alarmu dowolnego producenta,
 • kontrola otwarcia drzwi,
 • podłączenia alarmu przeciwpożarowego,
 • nadzór minimalnej i maksymalnej temperatury (np. serwerownia),
 • nadzór otwierania bramy,
 • nadzór nad ogrzewaniem, klimatyzacją, oświetleniem, filtracją basenu, pompami, nawadnianiem.

Specyfikacja techniczna:

 • Antena bezpośrednia: 1dB
 • Moduł GSM: SIM300 900/1800MHz
 • Temperatura pracy: 0 do 40 °C
 • Wyjścia: max.3A (AC1)
 • Wymiary: 110 x 75 x 25 mm
 • Zasilanie: +5V/2.5A